Adatvédelmi irányelvek

A személyes adatok védelmének feltételei

I. cikk

Alapellátás

 1. Operators of personal data according to § 5 letter o) of Act no. 18/2018 Coll. On the protection of personal data, as amended (hereinafter referred to as the ” Act “) is muscle-beast.com (hereinafter referred to as the ” operator “).
 2. The contact details of the operator are email: info@muscle-beast.com
 3. Személyes adat: egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó minden információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy meghatározott azonosítóra – például névre, azonosító számra, helyadatokra, hálózati azonosítóra – vagy egy vagy több meghatározott fizikai, fiziológiai elem alapján, az adott természetes személy genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.

II. cikk

A kezelt személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. Az Üzemeltető kezeli az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az Üzemeltető az Ön megrendelésének teljesítése alapján szerzett meg.
 2. Az üzemeltető az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat kezeli.

III. cikk.

A személyes adatok kezelésének jogi oka és célja

 1. A személyes adatok kezelésének jogi oka az
 • az Ön és az üzemeltető közötti szerződés teljesítése a 13. § bek. szerint. törvény 1. b) pontja
 • az üzemeltető jogos érdeke a direkt marketing szolgáltatás nyújtásához (különösen üzleti közlemények és hírlevelek küldéséhez) a 13. § bek. törvény 1. f) pontja
 • Az Ön hozzájárulása a direkt marketing célú adatkezeléshez (különösen üzleti közlemények és hírlevelek küldéséhez) a 13. § bek. törvény 1. pont a) pontja alapján abban az esetben, ha áru vagy szolgáltatás megrendelésére nem került sor.
 1. A személyes adatok kezelésének célja az
 • megrendelésének teljesítése, valamint az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése; a rendelés leadásakor olyan személyes adatok szükségesek, amelyek a megrendelés sikeres lebonyolításához szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, a személyes adatok megadása nélkül a személyes adatok az üzemeltető által nem köthetők vagy nem teljesíthetők,
 • kereskedelmi közlemények küldése és egyéb marketing tevékenység végzése.

IV. cikk.

A személyes adatok megőrzési ideje

 1. Az üzemeltető személyes adatokat tárol
 • az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint e szerződéses jogviszonyokból eredő igények érvényesítéséhez szükséges időtartamra (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).
 1. A személyes adatok tárolási időszakának lejárta után az üzemeltető törli a személyes adatokat.

V. cikk

A személyes adatok címzettjei (az üzemeltető alvállalkozói)

 1. A személyes adatok címzettjei személyek
 • részvétel az áruk / szolgáltatások szállításában / szerződés alapján történő fizetések lebonyolításában,
 • e-shop üzemeltetési szolgáltatások és az e-shop üzemeltetésével kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtása,
 • marketing szolgáltatások nyújtása.

VI. cikk.

Az Ön jogai

 1. A törvényben meghatározott feltételek mellett megvan
 • törvény 21. §-a szerinti személyes adataihoz való hozzáférés joga,
 • a személyes adatok helyesbítéséhez való jog a törvény 22. §-a szerint, vagy az adatkezelés korlátozása a törvény 24. §-a szerint,
 • törvény 23. §-a szerinti személyes adatok törléséhez való jog,
 • törvény 27. §-a szerinti adatkezelés elleni tiltakozás joga,
 • törvény 26. §-a szerinti adathordozhatósághoz való jog,
 • az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy elektronikus úton az üzemeltető címére vagy e-mail címére, amely a cikkben felsorolt. Ezen feltételek III.
 1. Joga van továbbá panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, ha úgy véli, hogy személyes adatok védelméhez való jogát megsértették.

VII. cikk

A személyes adatok biztonságának feltételei

 1. Az Üzemeltető kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok védelme érdekében.
 2. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.

VIII. cikk

Záró rendelkezések

 1. Az online megrendelőlapon leadott rendeléssel Ön megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes egészében elfogadja.
 2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket, ha az online űrlapon keresztül bejelöli hozzájárulását. A hozzájárulás ellenőrzésével megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes egészében elfogadja.
 3. Az üzemeltető jogosult ezen feltételek megváltoztatására. A szerződési feltételek új változatát közzéteszi a honlapján, és ezzel egyidejűleg elküldi Önnek a jelen szerződési feltételek új változatát az üzemeltetőnek megadott e-mail címére.

Jelen feltételek 2018. szeptember 5-én lépnek hatályba.

Bevásárlókocsi
Scroll to Top